18. august 2015

EASY Arbejdsskadeanmeldelse

Fra. 1. juli 2010 blev det lovpligtigt for arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader elektronisk via EASY. EASY er Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets elektroniske system til anmeldelse af arbejdsskader/-ulykker. Ved brug af EASY bliver anmeldelsen herefter automatisk fremsendt til forsikringsselskabet, […]
18. august 2015

Hvorfor indboforsikring?

Som beboer i lejebolig – bør du i lighed med beboere i ejerbolig, selv forsikre din husstand. De vigtigste forsikringer for dig/jer er indbo- og ansvarsforsikring.  En indboforsikring dækker alt det, du vil tage med […]
16. august 2015

HUSK rejseforsikring, når I tager på studieture

Efteråret er ”højsæson” for studieture I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at en privattegnet rejseforsikring samt det gule sygesikringskort IKKE dækker, når man er på studietur/erhvervsrejse. En erhvervsrejseforsikring kan tegnes for den specifikke […]
16. august 2015

Ansvar i forbindelse med f.eks. skolers besøg på virksomhed.

Udvidet ansvar ved besøg fra skoler o. lign?? Fra en kunde er vi blevet spurgt, om der er særlige forhold der gælder ved besøg fra skoler o. lign. Med andre ord: Hvor går skellet imellem […]