Bækmark & Kvist

Fra. 1. juli 2010 blev det lovpligtigt for arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader elektronisk via EASY. EASY er Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets elektroniske system til anmeldelse af arbejdsskader/-ulykker.

Ved brug af EASY bliver anmeldelsen herefter automatisk fremsendt til forsikringsselskabet, Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

For at kunne bruge EASY skal I være tilmeldt. Dette gør I ved at vælge:

  • www.easy.ask.dk
  • Klik derefter på ”tilmeld virksomhed” og herefter ”bestil pinkode”
  • Efterfølgende får firmaet tilsendt en Pin-kode med posten, og så er I klar til at gå i gang. Gør det allerede nu, så I er klar, når en evt. skade indtræffer.Til imødegåelse af evt. differencekrav anmelder vi altid arbejdsskaden på jeres erhvervsansvarsforsikring, derfor bedes I stadig sende en kopi af arbejdsskadeanmeldelsen til Bækmark & Kvist.