Skadesforsikring


Skadeforsikring "Først i en skadessituation finder man ud af, hvad sit forsikringsselskab kan!"
Sådan lyder det fra mange, men dette er Bækmark & Kvist med til at ændre på!

I tæt dialog med virksomheden etablerer vi en risiko-/forsikringspolitik, der skal sikre virksomhedens ressourcer og produktionsapparat.
Herefter kortlægger vi alle tænkelige risici og fremsætter forsikrings-mæssige løsningsforslag på relevante områder, som sammen med skadeforebyggende tiltag garderer virksomheden bedst muligt mod uheld og når uheldet er ude.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder under punktet:

Hvad gør vi