Hvad gør vi?

Analyse af risiko

Grundlæggende kan man forsikre sig for alt.
Det handler om, at identificere virksomhedens risici og på baggrund heraf, at gøre sine bevidste til- og fravalg.

Forsikringspolitik

Analysen af virksomhedens risici sker i tæt samarbejde mellem de forsikringsansvarlige i virksomheden samt medarbejderne fra Bækmark & Kvist.
Resultaterne opsamles i en forsikringspolitik, der fremadrettet bliver det styrende element i tilrettelæggelsen af virksomhedens forsikringer.
Forsikringspolitikken er et stærkt værktøj for virksomhedens ejere, medarbejdere og ikke mindst i forhold til bestyrelsen.

Udbud
Virksomhedens risikoanalyse og forsikringspolitik danner grundlaget for udarbejdelse af udbudsmaterialet.
Dette materiale sikrer et ensartet grundlag for forsikringsselskabernes tilbudsafgivelse.
Udbudsmaterialet sendes efter samråd med virksomheden til de udvalgte forsikringsselskaber, der i henhold til de opstillede behov afgiver deres tilbud.

Evaluering
Efter modtagelse af tilbud fra forsikringsselskaberne udarbejdes en evalueringsrapport.
Denne afdækker forskellighederne dækningsmæssigt, såvel som økonomisk og danner i samråd med mæglerens anbefaling grundlag for virksomhedens valg af forsikringsselskab.

Information/administration

Bækmark & Kvist forestår herefter implementeringen af forsikringerne og varetager efterfølgende den løbende administration af virksomhedens forsikringsportefølje.
Der er tilknyttet en ansvarlig forsikringsmægler og fast mæglerassistent. De bliver virksomhedens forsikringsmæssige kontakt overfor omverdenen.
Dette team behandler alle spørgsmål fra såvel virksomheden, som forsikringsselskabet.
Virksomheden inddrages kun i løsning af relevante problemstillinger, når der er behov for det. Derved lettes administrationen på forsikringsområdet i dagligdagen.

Løbende kvalitetskontrol

Alle policer og præmieopkrævninger kontrolleres og godkendes af Bækmark & Kvist for at sikre, disse er i overensstemmelse med det aftalte. Først herefter fremsendes materialet til virksomheden.
I forbindelse med fastsatte statusmøder stiller Bækmark & Kvist relevante spørgsmål til virksomhedens forsikringsansvarlige, og sikrer hermed en løbende opdatering af virksomhedens forsikringsportefølje. Bækmark & Kvist holder sig løbende orienteret om nyheder og ændringer i markedet.
Bækmark & Kvist samarbejder med alle betydende forsikringsselskaber i Danmark, såvel som i udlandet og har gennem internationalt samarbejde adgang til at varetage danske virksomheders forsikringsinteresser globalt.

Skadeshåndtering

Skadesanmeldelser sendes til Bækmark & Kvist, der gennemgår disse, inden de sendes til forsikringsselskabet.
Bækmark & Kvist er med i alle aspekter af skadeshåndteringen, for dermed at frigøre virksomheden for administrative opgaver.
Dermed sikres, at virksomheden får den skadeserstatning, de er berettiget til.

Skadeforebyggende løsningsforslag

Med baggrund i virksomhedens skadesforløb vurderes fordele, samt økonomiske konsekvenser af eventuelle skadeforebyggende tiltag, herunder eksempelvis forbedring af brand- og indbrudsmæssige forhold.
Forholdet mellem skadesudbetalingerne og virksomhedens præmiebetaling er et vigtigt parameter i forhold til forhandlingen med forsikringsselskabet.