Boligforeninger

Optimale forsikringsløsninger, “skræddersyet” til behovet.

Bækmark og Kvist er en sikker og uvildig rådgiver, der arbejder uafhængigt af forsikringsselskaber og særinteresser. Vi har mere end 25 års erfaring i udvikling og implementering af kundetilpassede forsikringsprogrammer, målrettet administrative samarbejder i den almene boligsektor. Her er der som bekendt ikke to organisationer, selskaber eller foreninger, der er helt ens - det samme gælder forsikringsbehov.

Valg og fravalg kræver indsigt i mulighederne.

Bækmark og Kvist er ikke et forsikringsselskab. Vi er en kompetent sparrings- og samarbejdspartner, der netop arbejder på tværs af forsikringsmarkedet. Vores fornemste opgave er at sikre beslutningsgrundlag, baseret på de bedste tilbud fra de bedste selskaber i forhold til den risikoafdækning og det serviceniveau, der er behov for. Hverken mere eller mindre.

Jeres egen “interne” forsikringsafdeling

Et samarbejde med Bækmark og Kvist bygger på teamwork - nemlig jeres viden om boligorganisationen og vores erfaring og know-how på forsikringsmarkedet. Her fungerer jeres personlige Bækmark og Kvist team populært sagt som organisationens egen “interne” forsikringsafdeling. Det gælder i alle forsikringsforhold - både stort og småt - i vore fælles bestræbelser på at minimere udgifter og lette de administrative opgaver på det komplekse forsikringsområde.

Bækmark og Kvist tilbyder:

Fast personligt rådgiver-team
 • Nærværende og kompetent rådgivning, baseret på hver- dagen i jeres virksomhed og dens betingelser (lovgivning, forvaltningsrevision m.v.).

 • Præcis afdækning af forsikringsbehov.
 • Rådgivning og værktøjer til afdækning af risici, behov og forsikringssummer, herunder udarbejdelse af beredskabsplan og forsikringspolitik.

 • Udbud og tilbud.
 • Udarbejdelse af dækkende materiale for indhentning af tilbud, baseret på erfaring i EU-udbud efter Tjenesteydelsesdirektivets bestemmelser.

 • Implementering af forsikringsprogram.
 • Udarbejdelse af overskueligt beslutningsgrundlag samt håndtering af accepter, opsigelser og implementering af det valgte forsikringsprogram.

 • Undervisning i forsikringsrelaterede emner.
 • For administrativt og teknisk personale i forsikrings- spørgsmål efter behov.

  Forsikrings-administration.
 • Kontrol af policer, opkrævninger, erstatningsudbetalinger m.v. Løbende opfølgning, evaluering og rådgivning.

 • Løbende opdatering
 • Målrettede nyhedsbreve om emner af relevans for jeres område.