Skadeanmeldelser

Her kan I hente skemaer til anmeldelse af skader:
Vejledning:
Gem ovenstående ved at højreklikke på genvejen og vælg 'Gem som'. Så kan I med fordel udfylde skemaet og indsende det via email som vedhæftet fil.

Anmeldelse af arbejdsskader

Anmeldelse af arbejdsskader sker via www.virk.dk.

Anmeldelse af skader på briller og kontaktlinser skal ske på ovenstående blanket.

Bemærk: Anmeldelse af arbejdsskader skal både anmeldes via www.virk.dk, men skal også anmeldes til jeres Erhvervsansvarsforsikring.
Benyt skemaet 'Ansvarsforsikring' øverst på denne side.