Hvad er en forsikringsmægler

Mange virksomheder har ikke etableret optimale forsikringer og betaler måske endda for meget for forkerte dækninger. Når Bækmark & Kvist kommer ind i billedet skabes der klarhed over virksomhedens forsikringsbehov.
Dette gøres bl.a. ved:

  • At analysere og fastlægge forsikringsbehov/-ønsker (Forsikringspolitik).
  • At indhente og vurdere tilbud og de ønskede dækninger.
  • I samråd med virksomheden at placere forsikringerne i et eller flere forsikringsselskaber og varetage den løbende forsikringspleje. Bækmark & Kvist gør hverdagen lettere for virksomheden, når det handler om forsikring.
FMF

Bækmark & Kvist er medlem af Forsikringsmæglerforeningen (FMF) og opfylder foreningens krav om etik, ekspertise, ansvarsforsikring og økonomisk soliditet. Dette er yderligere garanti for en professionel og uafhængig rådgivning.