Ej dækningsberettiget skade udløser millionerstatning


Østerbos største bebyggelse med 1100 boliger, blev ramt af sundhedsskadeligt kalkudslip fra Vejle Havn, som tildækkede boliger, legepladser og biler. Bækmark og Kvist støttede Østerbo i erstatningskrav for den omfattende oprydning, og sikrede Østerbo fuld erstatning.


Østerbo Boligforening består af godt 3500 boliger fordelt rundt i Vejle, heraf deres største bebyggelse med 1100 boliger, som ligger tæt ved Vejle Havn.
Østerbo har været kunde hos Bækmark & Kvist siden 1994, og siden da, har Bækmark og Kvist ageret forsikringsmægler og ikke mindst sparringspartner for Østerbo. I samarbejde med Bækmark og Kvist, har Østerbo også fået udarbejdet en forsikringspolitik, og én gang om året bliver der lavet en forsikringsgennemgang, for at sikre en korrekt dækning.

Kalkudslip fra Vejle Havn stod til at koste Østerbo dyrt
I maj 2015 skete der et udslip på Vejle Havn, hvor Østerbos bebyggelse med 1100 boliger, pludselig blev ramt af en ukendt støvsky. Støvskyen kunne spores til Faxe Kalk og deres opmagasineringsplads, hvoraf Østerbo tog kontakt til dem. Dog uden held. For at gøre ondt værre, var det en dag med småregn, hvilket resulterede i, at kalken blev ætsende og satte sig fast på bebyggelse, på lejepladser og på de parkede biler i boligområdet.

Da Østerbo ikke kunne komme i kontakt med Faxe Kalk, henvendte de sig til en embedslæge, som lukkede legepladser og fællesarealer, da der blev vurderet risiko for ætsningsskader. Der skulle igangsættes en omfattende rengøring af det ramte område, og da man endelig kom i kontakt med Faxe Kalk og fik de korrekte anvisninger for hvordan kalken skulle fjernes, kunne rengøringsarbejdet begynde – et arbejde der løb op i et millionbeløb.

Samtidig tog Østerbo kontakt til Bækmark og Kvist, hvor man oplyste, at Østerbos egne forsikringer ikke dækkede denne type af skade - Derfor var det vigtigt at få rettet kravet mod den ansvarlige, og i dette tilfælde var der ingen tvivl om, at den ansvarlige var Faxe Kalk.

Overtog sagen for Østerbo og sikrede fuld erstatning
Bækmark og Kvist gik ind i sagen og understregede vigtigheden af dokumentation i forbindelse med oprydningen og alle dens udgifter, så der kunne rejses et erstatningskrav mod Faxe Kalk: ”Bækmark og Kvist stod hele tiden på sidelinjen og guidede os igennem, så vi ikke begik nogen fodfejl” siger Søren Ahle Nielsen, direktør i Østerbo. Derefter stod Bækmark og Kvist for al korrespondance til Faxe Kalk og deres forsikringsselskab, hvilket Søren Ahle Nielsen er taknemmelig for, da han mener at det havde stor betydning for det positive udfald.

5 måneder efter hændelsen, anerkendte Faxe Kalk deres ansvar, hvorefter Østerbo modtog en fuld erstatning for oprydningsarbejdet. ”At Bækmark og Kvist har hjulpet os i denne sag, har betydet at sagen gik relativt nemt igennem, og vi fik dækket alle vores omkostninger. Det havde vi ikke regnet med, da vi selv satte gang i oprydningsarbejdet” lyder det igen fra Østerbos direktør.

Specielt tilfreds er Søren Ahle Nielsen med den tryghed Bækmark og Kvist skaber – ikke kun i sager som denne, men generelt i Østerbos dagligdag: ”Vi føler altid en stor tryghed i det arbejde der bliver udført og vi kan altid henvende os til Bækmark og Kvist og være sikre på, at de gerne vil hjælpe os. Bare en lille fejl, kan komme til at koste dyrt, så det er betryggende altid at have en forsikringsmægler i ryggen, der har styr på tingene.”