Ny løsning - alt er lige ved hånden

Vi har udviklet en app-løsning – som både kan forenkle skadeanmeldelsesproceduren og som kan udvides med beredskabsplanen, så alt er lige ved hånden

Slut med besværlige skadeanmeldelsesprocedurer for Boligorganisationer.

Slut med den tunge arbejdsgang, med indsamling af oplysninger om skaden, for senere at skulle have fat i de samme oplysninger en gang til, for fremsendelse til forsikringsselskab eller forsikringsmægler.

Afslut anmeldelsen på stedet. Indsend oplysninger om skaden inkl. billeder i én og samme arbejdsgang, til alle de ønskede modtagere.

Anmeldelses proceduren vil frigive tid i organisationen til de ”vigtige” arbejdsopgaver.