Legepladser - hvordan er det forsikringsmæssigt?

Næsten alle boligorganisationer har tilknyttet legepladser - vi får indimellem spørgsmålet: Hvordan er de forsikret?

Som udgangspunkt, er jeres legepladser er forsikret, både i forhold til brand og ansvar. Branddækningen er ofte med en første risikosum på minimum kr. 200.000 — er du i tvivl, kontakt din forsikringsmægler. I forhold til ansvar, skal legepladserne naturligvis opfylde gældende regler på området (faldunderlag,vedligeholdelse m.v.) og samtidig skal pladserne gennemgås med regelmæssigt interval.

 

Legepladser generelt

Generelt omkring gennemgang/vedligeholdelse af legepladser, er det en super god idé - og god dokumentation, at der føres logbog over, hvornår disse gennemgange foretages.

.... Derudover skal tingene nturligvis også være opstilles efter gældende forskrifter og holdes i forsvarlig/vedligeholdt stand. Dvs. får I kendskab til, at der eks. mangler et bræt i klatrestativet - en skrue i klatrevæggen eller lignende, og I ikke gør noget, at udbedre tingene ... så har I pådraget jer et ansvar!

Skulle uheldet være ude, og der sker en skade, er det vigtigt at dette ligeledes meldes til skadelidtes egen ulykkesforsikring.

Nu vi er ved legeredskaber, så er der også spørgsmålet omkring trampoliner.

Som udgangspunkt er dette "legeredskab", at sidestille med jeres øvrige legepladser, hvor vi går ud fra, at I har samme holdning som andre boligorganisationer: Al ophold og adfærd på området, er på eget ansvar

I flg. Dansk retspraksis så kan I uddelegere opgaver men aldrig ansvar - dvs. at ansvaret vil falde tilbage på jer som grundejere og jeres ansvarsforsikring skal vurdere skaden og det eventuelle juridiske erstatningsansvar.

Ved, at I giver lov til opsætning af trampolin på fællesarealet, påtager I jer en stor risiko. En risiko som kan have vidtgående konsekvenser, vi ved jo, at der sker skader på/med trampoliner.

Hvis beboerne syntes det er afgørende med opsætning af en trampolin, kunne en mulighed være at disse opsættes i egen have; det begrænser antal brugere - JA - og dermed minimieres risikoens størrelse. Ansvaret for bl.a. vedligeholdelse påhviler nu ejeren (lejeren) af den pågældende have.