Bækmark & Kvist

Julefrokosterne er over os!

Denne årligt tilbagevendende begivenhed er for mange heldigvis både sjov og berigende. Men hvert år kommer en del af vore kolleger desvære tilskade under julefrokosten. Dette afstedkommer spørgsmål som f.eks.:

 

Er man dækket af arbejdsskadeforsikringen under en julefrokost?

 

Også selv om der er spiritus med inde i billedet?

 

Svaret er normalt JA, men der er nogle betingelser der skal være opfyldt.


1. Der skal være tale om en “organiseret julefrokost”, altså med officiel indbydelse med mere.

Med andre ord er man ikke dækket ved div. ad hoc arrangementer a la: Skal vi ikke taget en øl i aften…, eller hvis man fortsætter i byen efter den officielle julefrokost.

2. Endvidere skal tilskadekomsten skyldes en normal aktivitet.
Det betyder f.eks. dans, div. “julelege”, men ikke hvis det skyldes f.eks. slagsmål.


Er ovennævnte opfyldt, så vil der som udgangspunkt være dækning for tilskadekomsten under arbejdsskadeforsikringen.
Alkokolindtagelse er ikke normalt et kriterie, Arbejdsskadestyrelsen tillægger vægt.


Jeg håber dette kan afklare usikkerhed omkring dette område.

Så god julefrokost, men pas nu på selv om der er forsikringsdækning!Finn C. Pedersen
Forsikringsdirektør